• Image

Izložba slika Slobodana Lončarevića u Porto Montenegru

Izložba slika pod nazivom Limb akademskog slikara Slobodana Lončarevića, postavljena je u izložbenom prostoru Upravne zgrade Porto Montenegra (u Domu Vojske). Okupljene pod literarnom i simboličkom odrednicom Limba, autorove slike i grafike otvaraju mistične predjele gdje se mašta i fantazija reflektuju u virtuelnim predjelima koji se nalaze i simbolici predvorja raja i pakla – Lončarević kao autodidakta kroz kreativan čin projektovao je unutrašnje impulse u komplekse sfere vizuelnih senzacija nadrealizma. Lončarević stvara fantazijske strukture zavodljive ikonografije i fantastične naracije koje posmatrača obuzimaju i prenose u neke druge sfere, sa dominantnim oker-olavim paletama boja. Njegovi nazivi slika su tajanstveni, baš kao i njegova djela – on pravi uspješan kontrapunkt lirskog i suptilnog. Apstrahovani i asocijativni elementi ispunjavaju zidne površine, dok figuralne predstave egzistiraju u ambijentima koje oživljavaju renesansne arhitektonske konstrukcije, De Kirikova metaforička atmosfera i nizozemski figuralni ekspresionizam. Povezivanjem realnog i imaginarnog, vizuelnog i fantastičnog, pomjeranjem planova i superponiranjem raznorodnih figuralnih elemenata, realizovane su kompozicijske cjeline nafrealne konotacije, istakla je istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković. Kao i svakog mjeseca, izložba će biti postavljena mjesec dana - do 15. decembra. Upravna zgrada kompanije Adriatic Marinas prepoznata je kao mjesto izlaganja lokalnih i regionalnih autora, čije se izložbe smjenjuju svakog mjeseca tokom čitave godine. Do sada je u nekadašnjem Domu vojske izlagalo više od 30 autora.